Sygdomme og problemer vi behandler

Depression, både som enkelt depression og tilbagevendende og bipolær lidelse med mani eller hypomani
Fødselsdepression
Stress og belastningsreaktioner
Angst, generaliseret angst, fobisk angst, social angst eller social fobi
Tvangssygdomme med tvangstanker og tvangshandlinger, obsessiv-compulsive disorder (OCD)
ADHD (mennesker, der har en forstyrrelse, der påvirker opmærksomheden, aktivitetsniveauet og impulsiviteten - også kaldet DAMP, som er en nordisk betegnelse.)
Adfærdsproblemer, som f.eks. for meget agression
Øvrige psykiatriske sygdomme
Behandling

Tidlig diagnostificering og målrettet indsats i forhold til integration på arbejdsmarkedet og kortest mulig sygemelding.

Udarbejdelse af:

Psykiatrisk speciallægeerklæring indeholdende beskrivelse af patientens forhistorie, aktuelle psykiske tilstand, diagnose, behandlingsmuligheder samt prognose.
Vurdering af den psykiske helbredstilstand indeholdende kort og anvendelseorienteret beskrivelse af patientens psykiske og fysiske helbredstilstand. Fører til anvendelsesorienteret skriftlig udtalelse.
Psykiatrisk speciallægeskøn. Denne indebærer at psykiateren udfra de foreliggende sagsakter som er fremsendt af kommunen, vurderer om den pågældende patient er relevant udredt med diagnose og behandlingstiltag, om der er opnået stationært tidspunkt, om alle behandlingsmuligheder er udtømte samt hvad patientens funktionsniveau er, og om erhvervsevnen på påvirket.
Medicinsk Behandling

Alt efter hvilken psykopatologi patienten præsenterer, anvender jeg forskellige former for medicinsk behandling. Denne følges tæt, og indstilles ofte efter blodprøver.

Der findes mange former for medicinsk behandling til de forskellige lidelser, og sammen finder vi den behandling der passertil lige netop den symptomatologi som patienten præsenterer.

Ved at indstille behandlingen ved hjælp af blodprøver, sikrer vi os at effekten hele tiden optimeres og reguleres. Tillige holder vi tæt kontrol med patienterne i forbindelse med hvis der skulle optræde bivirkninger andre specielle behov i forbindelse med behandlingen.